Utilitzem galetes pròpies i de tercers per oferir els nostres serveis i recollir dades estadístiques. Continuar navegant implica la seva acceptació. Més informació Acceptar

Actualitat

< Tornar al llistat
11 Gen
Notícies

'The Hole X' s'endinsa a la Boqueria: sortegem 5 entrades dobles per a l'espectacle

Avui al matí els artistes de l'espectacle 'The Hole X' han conquerit els passadissos de la Boqueria! 

'The Hole X' no és només un show, és una experiència i una filosofia de vida! Per això, des de la Boqueria volem que ho visquis en directe amb la millor companyia: sortegem 5 ENTRADES DOBLES a Instagram per gaudir de l'espectacle els dies 18 o 19 de gener a les 20.30 h, al Passeig Joan de Borbó. 

El show d'avui d'Eva Isanta, Coral Quiñones, Flor Spais i Arnau Lobo és només una petita píndola de tot el que t'espera a 'The Hole X'. Números impressionants i personatges icònics per afrontar millor la tornada a la rutina.

Participar en el sorteig d'Instagram és molt senzill! Només cal:

1. Seguir a Instagram @la_boqueria i @theholeshow.
2. Mencionar a la publicació d'Instagram la persona amb qui gaudiries d'aquesta entrada doble.

Teniu temps fins al 13 de gener a les 23.59 h. El dia 14 de gener, a les 11 h, comunicarem els guanyadors.


BASES LEGALS DEL SORTEIG D'INSTAGRAM

1. Promotor del sorteig. 

El titular del sorteig d’entrades per a ‘The Hole X’ és el Mercat de la Boqueria (en endavant, “la Boqueria”), amb domicili a La Rambla, 91, Edifici Direcció, 2ª planta, de Barcelona, (08001), amb CIF G61045498.

El sorteig es farà entre els seguidors que comentin la publicació a Instagram @la_boqueria (https://www.instagram.com/la_boqueria/) corresponent al sorteig. Els participants hauran de mencionar la persona amb qui anirien a veure l’espectacle.

Podran participar únicament les persones físiques que compleixin les condicions establertes en aquestes bases legals (en endavant, el sorteig), a canvi d’un premi per als guanyadors.

 
2. Condicions de participació. Mecànica per a participar en el sorteig.

2.1. Els participants hauran de ser residents a Espanya i majors de 18 anys.

2.2. Per a la participació en el sorteig no és necessari realitzar cap tipus de pagament en euros o altres monedes. 

2.3. La mecànica del sorteig serà la següent:


2.3.1. Es publicarà al perfil d’Instagram de la Boqueria un post anunciant el sorteig de 5 entrades dobles per a l’espectacle ‘The Hole X’.

2.3.2. Els participants han de comentar la publicació corresponent al sorteig mencionant el perfil d’Instagram de la persona amb qui assistirien a l’espectacle.

2.3.3. Els participants han de seguir a Instagram a @la_boqueria i @theholeshow.

2.3.4. El sorteig no està patrocinat, avalat ni administrat per Instagram, ni associat a aquesta ni a altres xarxes socials.

2.3.5. Entre tots els comentaris se sortejaran 5 entrades dobles per a l’espectacle ‘The Hole X’ a través de la pàgina web App Sorteos.

2.3.5. La Boqueria comunicarà els guanyadors del sorteig mitjançant un comentari públic a la publicació del sorteig d’Instagram i un missatge privat als guanyadors a través d’Instagram.


3. Condició de guanyador

3.1. El registre de participació en el sorteig es realitzarà automàticament un cop es comenti la publicació de l’Instagram de la Boqueria. Cada usuari només optarà a un premi (1 entrada doble).

3.2. Els guanyadors se seleccionaran a l’atzar amb un aplicatiu de tercers (App Sorteos).

3.3. En cas de no donar resposta en 24 hores la condició de guanyador es perdrà i el premi passarà a un suplent.


4. Exclusions de participació.

4.1 No podran participar al sorteig els treballadors de la Boqueria ni col·laboradors directes que hagin intervingut en l’organització i/o promoció del sorteig, així com familiars de primer grau.

4.2 La Boqueria es reserva el dret d’anul·lar una participació o algun dels guanyadors, en cas que es detectés alguna irregularitat, en la veracitat i/o exactitud de les dades aportades, o incomplís qualsevol dels requisits de participació.


5. Acceptació de les bases del sorteig.

La participació en el sorteig comporta l’acceptació íntegra i de manera expressa de les presents bases legals.


6. Període de vigència del sorteig.

Els comentaris que formaran part del sorteig són els que es facin des del moment de la publicació el dia 11 de gener fins al 13 de gener a les 23.59 h.

No s’acceptaran els comentaris a fora d’aquestes dates i/o que no compleixin amb els requisits anteriorment indicats.

L’organització es reserva el dret de canvi en les dates de participació si s’escau.


7. Guanyadors i premi. 

7.1. Entre tots els participants del sorteig, s’escollirà a l’atzar (a través d’una aplicació de tercers) 5 perfils guanyadors.

7.2. Els guanyadors del sorteig es donaran a conèixer el 14 de gener a les 10 h.

7.3. El premi consistirà en 5 entrades dobles per a l’espectacle ‘The Hole X’, que se celebra a Barcelona en una carpa ubicada al Passeig Joan de Borbó. Les entrades es podran gaudir en la sessió del 18 de gener a les 20.30 h o bé en la del 19 de gener a les 20.30 h. Els guanyadors hauran d’escollir una de les dues sessions.

7.4. Cada usuari només opta a un premi (1 entrada doble).

7.5. El guanyador, per accedir al premi, haurà de respondre al missatge de la Boqueria en 24 hores (veure punt 3).

7.6. Els guanyadors recolliran el premi a la taquilla de l’espectacle.

7.7. El premi és personal i intransferible no sent susceptible de ser bescanviat en cap cas pel seu contravalor en diners ni ser objecte de substitució, canvi, alteració o compensació alguna.

7.8. La Boqueria es reserva el dret de substituir el premi per un altre de les mateixes o semblants característiques, en aquells casos que es consideri oportú.


8. Comunicació del guanyador i entrega del premi.

8.1. La comunicació dels guanyadors es realitzarà mitjançant l’enviament d’un missatge públic i un privat a través del compte d’Instagram de la Boqueria.

8.2. Per atorgar la condició de guanyador i accedir al premi, s’haurà de respondre al missatge de la Boqueria en 24 hores (veure punt 3). En cas contrari, el possible guanyador perdrà el dret a ser guanyador a obtenir el premi i no podrà cursar cap reclamació perquè és requisit essencial del sorteig respondre al missatge privat en un període màxim de 24 hores.

8.3. En cas que el guanyador no acceptés el premi o no contestés el missatge privat, la Boqueria designarà com a guanyador el primer suplent, seguint la mateixa operativa de comunicació i acceptació exposada anteriorment. Si el suplent no donés resposta, la plaça a la qual dona accés el sorteig quedarà deserta.


9. Protecció de dades de caràcter personal. 

De conformitat amb allò disposat en el REGLAMENT (UE) 2016/679 DEL PARLAMENT EUROPEU I DEL CONSELL de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques en el que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel que es deroga la Directiva 95/46/CE i la Llei Orgànica 3/2018, del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals s’informa del següent:

En compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016 (Reglament General de Protecció de Dades), i la Llei Orgànica 3/18 de 5 de desembre de Protecció de dades Personals i garantia dels drets digitals, li informem que les dades, que voluntàriament ens proporcioni en aquest sorteig, seran tractades per “Associació de Comerciants de La Boqueria” i “LetsGo Company” (amb domicili a Gran Vía 12, 4t esq. i C.I.F. V88380829). Les seves dades no seran cedides a tercers, excepte quan sigui indispensable per a la prestació del servei o obligacions legals. Pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, limitació, portabilitat, oposició i supressió dirigint-se a “Associació de Comerciants de La Boqueria”, Rambla 91, Mercat de la Boqueria, Edifici Direcció, 2ª planta, 08001 de Barcelona, o a través del correu electrònic recepcio@boqueria.barcelona. Més informació sobre la nostra Política de Privacitat a www.boqueria.barcelona


RESPONSABLE DEL TRACTAMENT


Qui és el responsable de les teves dades? 

Responsable: Òscar Ubide i Marcet, gerent de l’Associació de Comerciants del Mercat de la Boqueria

Domicili: Rambla, 91 (Barcelona)

Telèfon: 93 304 02 70

E-mail: recepcio@boqueria.barcelonaCATEGORIES DE DADES I FINALITATS DEL TRACTAMENT 

Quin tipus de dades tractem?  

Tractem únicament les dades dels guanyadors.

Les dades que se solicitaran són les següents:

 • Nom i cognoms del guanyador (només dels guanyadors de les entrades dobles, no dels acompanyants).
 • DNI del guanyador (no fa falta de l’acompanyant).

Les dades indicades són necessàries per poder adquirir la condició de guanyador i fer l’entrega del premi.

Així mateix, el guanyador garantitza que les dades facilitades són veritables, exactes i completes.  


Finalitat. Per a què tractarem les teves dades? 

Les dades facilitades seran tractades amb les següents finalitats i en aplicació a la següent base legal (Execució d’un contracte - Art, 6.1 b RGPD):

 • Comunicar al participant que ha estat un dels guanyadors del concurs.
 • Comunicacions amb el guanyador per a coordinar i gestionar l’entrega del premi.
 • Difusió dels guanyadors del sorteig en un comentari a la publicació d’instagram.

A les finalitats anteriors:

1) Respecte a la base legitimadora de l’art. 6.1 b del RGPD, és a dir en excecució d’un contracte: el tractament de dades és necessari per la Boqueria per a comunicar al participant que ha resultat guanyador, així com gestionar l’entrega del premi i tot això sota els terminis i condicions establertes en les bases legals i acceptades, desplegant aquestes tots els seus efectes entre les parts.

CONSERVACIÓ DE LES DADES 

Durant quin període conservarem les teves dades? 

La Boqueria conservarà les dades facilitades per a tractar-les durant el temps necessari per a donar compliment a les obligacions derivades del sorteig que finalitzaran amb l’entrega del premi.

Un cop entregat el premi les dades facilitades no es conservaran a excepció del nom dels  guanyadors dels seus perfils socials que es conservarà a les xarxes socials i canals web sempre que no s’exerceixi el dret d’oposició corresponent. 


DESTINATARIS

A qui comuniquem les teves dades personals? 

Les dades es facilitaran a les següents entitats:

 • LetsGo Company, amb domicili a Gran Vía 12, 4t esq. i C.I.F. V88380829. Contacte a: 915216911 / info@letsgocompany.com
 • Empreses proveïdores de serveis de Societat de la informació, tals com servei d’allotjament web, servei de correu electrònic i servei cloud d’emmagatzematge.
 • Empreses de serveis de comunicació i marketing (Agència de publicitat).
 • Agència Tributària i Administracions Públiques quan sigui necessari per a complir amb les obligacions legals.

 

DRETS

Com a titular de les dades de caràcter personal facilitades a continuació t’informem dels seus drets:

 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar i suprimir les seves dades personals.
 • Dret d’oposició, quan tinguin lloc els supòsits regulats  a la normativa sobre protecció de dades.
 • Dret a limitar el tractament de les seves dades quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades. 
 • Dret a limitar a la portabilitat de les seves dades quan concorrin els supòsits regulats en la normativa sobre protecció de dades. 
 • A presentar una denúncia o un escrit per a la tutela dels seus drets davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades. L’exercici dels drets pot exercir-los mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a l’adreça recepcio@boqueria.barcelona 

En l’assumpte pot indicar “Exercici de dret” i en el text de l’e-mail, especificar quin dret vol exercir. Nosaltres contactarem tan aviat com sigui possible responent al seu e-mail per facilitar-li el formulari necessari per a exercitar el dret en qüestió.10. Responsabilitats   

La Boqueria es reserva el dret d’anul·lar a qualsevol participant inclús al guanyador, si es tenen sospites d’una inexactitud de les dades o manipulació incorrecta de les dades o del sorteig.11. Submissió expressa als Jutjats i Tribunals de Barcelona 

Per qualsevol diferencia que pogués suscitar i hagués de ser dirimida per via judicial, les parts renuncien al seu propi fur i es sotmeten de manera expressa als Jutjats i Tribunals de Barcelona.